Summary

other

การกำหนดเวลา

คนเรา แม้จะมีความฝันหรือสิ่งที่อยากทำมากมาย แต่ถ้าไม่กำหนดเวลาให้ชัดเจน สิ่งที่อยากทำหรือความฝันนั้น ก็จะเป็นจริง ช้าออกไปอีก
– มาตูรีดี 5 ก.ย. 56

Advertisements
ClassRoom, English, Languages, other

หลักสูตร เจาะแก่นภาษาอังกฤษ พิชิตทุกสนามสอบ #2

สำหรับน้องๆ ที่รู้สึกว่าตัวเอง
มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างอ่อน
เรียนมาหลายปีก็ไม่เข้าใจ
อาจารย์สอนอะไรก็ไม่รู้
(จริงแล้วอาจารย์อาจจะรู้ แต่คงเป็นเราที่ยังไม่รู้ )

😉

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราอ่อนพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ลองถามตัวเองดูว่า รู้คำตอบของ 2 ข้อที่พี่กำลังจะถามนี้มั้ย

ถ้าตอบได้ น้องข้ามโพสต์นี้ไปเลย แต่..
ถ้าไม่ได้ หรือยังไม่ค่อยแน่ใจ
น้องต้องรีบทำอะไรสักอย่าง
เพื่อจะทำให้น้อง มี พื้นฐานเรื่องเหล่านี้ให้ได้

คำถามคือ

Continue reading “หลักสูตร เจาะแก่นภาษาอังกฤษ พิชิตทุกสนามสอบ #2”

ClassRoom, English, Languages, other

หลักสูตรเจาะแก่นภาษาอังกฤษ พิชิตทุกสนามสอบ #1


สำหรับน้องๆ ที่รู้สึกว่าตัวเอง
มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างอ่อน
เรียนมาหลายปีก็ไม่เข้าใจ
เรามีหลักสูตรที่จะทำให้พื้นฐานภาษาอังกฤษของน้องๆ

แน่นขึ้น

โดยที่..

 

Continue reading “หลักสูตรเจาะแก่นภาษาอังกฤษ พิชิตทุกสนามสอบ #1”

ClassRoom, English, Languages, other

หลักสูตร เจาะแก่นภาษาอังกฤษ พิชิตทุกสนามสอบ #1

สำหรับน้องๆ ที่รู้สึกว่าตัวเอง
มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างอ่อน
เรียนมาหลายปีก็ไม่เข้าใจ
อาจารย์สอนอะไรก็ไม่รู้
(จริงแล้วอาจารย์อาจจะรู้ แต่คงเป็นเราที่ยังไม่รู้ )

😉

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราอ่อนพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ลองถามตัวเองดูว่า รู้คำตอบของ 2 ข้อที่พี่กำลังจะถามนี้มั้ย

ถ้าตอบได้ น้องข้ามโพสต์นี้ไปเลย แต่..
ถ้าไม่ได้ หรือยังไม่ค่อยแน่ใจ
น้องต้องรีบทำอะไรสักอย่าง
เพื่อจะทำให้น้อง มี พื้นฐานเรื่องเหล่านี้ให้ได้

คำถามคือ

Continue reading “หลักสูตร เจาะแก่นภาษาอังกฤษ พิชิตทุกสนามสอบ #1”

English, Languages

English in School : homework

‪#‎EnglishInSchool‬
อยู่โรงเรียนก็เก่งภาษาอังกฤษได้

ไม่ต้องรอไปต่างประเทศ
ไม่ต้องรอคนต่างชาติ
ไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นครับ

เริ่มเลย
เริ่มได้เลย
เริ่มเล็กๆ
เริ่มง่ายๆ
เริ่มได้ในห้องเรียน

Continue reading “English in School : homework”