About

ทักษะ และความสามารถ เป็นสิ่งที่พัฒนาได้

เพียงแต่เรา จะพัฒนาตนเองในเรื่องนั้นๆ หรือไม่

ถ้าใช่ ก็ไม่ต้องกลัวสิ่งใด

ตั้งเป้าหมายให้ชัด แล้วก็ลุยกันเลย


ด้วยความเชื่อในความเป็นไปได้ของการพัฒนาตนเอง

ผมจึงสร้างเพจนี้ เพื่อแบ่งปัน

เทคนิค วิธีการต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อฝึกฝน

รวมถึงเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อื่นๆ

ให้กับทุกๆ คน

Advertisements