other

ประวัติพอสังเขป

นายมาตูรีดี มะสาแม

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี

ปริญญาตรี   ม.อ.ปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ปัจจุบัน เป็นนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปัจจุบัน

วิทยากรพิเศษให้กับหน่วยงานต่างๆ ด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ (บางส่วน)

–   2008 School Of Peace program (India)

ระยะเวลา 3 เดือนครึ่ง ได้มีอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของสันติภาพ พร้อมกับเพื่อน ๆ จากอีกหลายประเทศ ได้แก่ เนปาล, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ลาว, กัมพูชา จากประเทศไทยได้เข้าร่วม 2 คน ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายที่เกี่ยวกับตัวเอง คนอื่น สังคม ความขัดแย้ง ความรุนแรง สงคราม การเปลี่ยนแปลอย่างยั่งยืน และ
อื่น ๆ ทั้งในระดับพื้นที่เล็ก ๆ ของเพื่อนแต่ละคน และภาพรวมของทั้งโลกโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากในประเทศอินเดียเอง และจากประเทศอื่น ๆ อีกด้วย

–   2008 Ship for Southeast Asian Youth Program (Japan, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines)

ตลอดระยะเวลา 52 วันที่ได้ร่วมเรียนรู้ทั้งชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และอื่น ๆ จากเพื่อนร่วมชาติอาเซี่ยนทั้ง 10 ประเทศ และเพื่อนจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้มีเพื่อนรวม 11 ประเทศใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบนเรือลำใหญ่มีกิจกรรมที่ทั้งสนุกสนานและมีประโยชน์มากมาย ล่องไปตามเส้นทางของทั้ง 6 ประเทศ ได้แวะจอดพักแรมกับครอบครัวอุปถัมภ์ ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ และเยี่ยมคารวะคนสำคัญของประเทศนั้น ๆ ด้วย

–   2009 Drama Workshop (India)

2 สัปดาห์ที่มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแสดงละครเฉพาะทาง มาทำกิจกรรมเพื่อฝึกฝนและถ่ายทอดประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานสังคมต่อไปได้

–   2009 Journalism for Advocacy Workshop (Chiangmai, Thailand)

ประมาณ 1 สัปดาห์ที่ได้มีการฝึกอบรมการใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเผยแพร่ เช่น สารคดีเชิงข่าว ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น เพื่อให้เราสามารถนำเรื่องราวต่าง ๆ มานำเสนอต่อสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและน่าสนใจ

–   2010 SSEAYP International General Assembly (Ayutthaya, Thailand)

เป็นการรวมตัวกันของผู้ที่เคยผ่านโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งผมได้เข้าเป็น Liaison หรือผู้ประสานงานสำหรับผู้เข้าร่วมที่มาจากประเทศสิงคโปร์

–   2010 Reporting for Human Rights (Pattani, Thailand)

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการลงพื้นที่ ได้มีโอกาสเป็นล่ามให้วิทยากรที่มาจากประเทศอินเดียตอนลงพื้นที่ ต.ตันหยงลูโล๊ะ ตอนสัมภาษณ์ชาวบ้านที่ใช้ภาษามลายู และยังเป็นล่ามในภาษาไทยให้กับพี่ ๆ ที่เข้าร่วมด้วย

–   2010 Interviewing Victims from conflict situation Workshop (Hong Kong)

เป็นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความเข้าใจในการสัมภาษณ์เหยือที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ จัดโดย Asian Human Rights Commission (AHRC) ในประเทศ Hong Kong เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์.

–   2012 The Certificate in Secondary English Language Teaching (CiSELT) (Trang province, Thailand)

เป็นการอบรมการสอนภาษาอังกฤษ โดย British council จัดที่จังหวัดตรัง ซึ่งก่อนที่จะได้เข้าร่วมจะต้องมีการทำข้อสอบออนไลน์ เมื่อผ่านแล้วจะมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ แล้วถึงจะได้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเพื่อแนะนำวิธีการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งจากการอบรมครั้งนี้ ได้รับเทคนิคต่างๆ มากมายสำหรับนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาษาอังกฤษ

–   2012 Tools for Transformation Workshop

จัดโดย ICF ที่ประเทศกัมพูชา 2 สัปดาห์กับการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืน

–   2014-2016 อาจารย์สอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตัน

 

วิทยากร

  • วิทยากรทักษะการแสดง ในโครงการ ASEAN Youth Exchange Program 2013 (ASEAN Youth & The Evolving Regional Architecture) จัดโดย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้กับเยาวชนจาก 10 ประเทศอาเซียน
  • วิทยากรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มอ. ปัตตานี
  • วิทยากรนำนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีออกเดินทางทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย
  • ติวภาษาอังกฤษ โรงเรียนศาสนศึกษา โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา โรงเรียนร่มเกล้า
  • วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษายะลา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
  • วิทยากรจัดกิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ ให้กับ โรงเรียนบ้านบางตาวา โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

ความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา

  • จัดรายการภาษาอังกฤษ และติวภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านวิทยุ สถานีวิทยุ มอ. ปัตตานี 107.25MHz
  • พิธีกรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • ล่าม ภาษาไทย อังกฤษ มลายูถิ่น
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s